JAARVERSLAG 2017

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht

Een recordaantal mannen, vrouwen en kinderen zijn hun thuis kwijt en in mindere of meerdere mate afhankelijk van hulp van buitenaf. Stichting Vluchteling leverde het afgelopen jaar een record aan hulp, dankzij een record aan middelen die wij ter beschikking kregen voor de hulpverlening.

VIDEOINTERVIEW

Zelf wandelen voor vluchtelingen uit Aleppo

Fleur Overgaag haalde op Oudejaarsdag bijna 2200 euro op voor Stichting Vluchteling. Terwijl iedereen druk was met oliebollen eten en champagne inslaan, liep Fleur van Den Haag naar Rotterdam. Ze werd gesponsord door tientallen bekenden en onbekenden.

Uitgelichte projecten

Voedsel en water voor kwetsbare gezinnen in Somalië

Wat is er aan de hand?
Somalië is een van de meest complexe humanitaire crisisgebieden ter wereld als gevolg van meer dan dertig jaar conflict, politieke problemen en natuurrampen waaronder de huidige droogte. Het voortdurende conflict en slechte omstandigheden die hiervan het gevolg zijn hebben ervoor gezorgd dat meer dan de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig heeft. Ernstige hongersnood dreigt: er is een groot gebrek aan voedsel en water. Met name vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten zijn kwetsbaar.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Stichting Vluchteling vergrootte in 2017 de voedselzekerheid en verbeterde de watervoorzieningen in Hobyo en Jariibin district, waar zo’n 20.000 ontheemden verblijven. Dit project richtte zich onder meer op gezinnen met een groot aantal kinderen jonger dan vijf jaar, families met een vrouw aan het hoofd, ouderen en veehouders die hun vee verloren hebben.Hierbij werd samengewerkt met andere organisaties binnen de Dutch Relief Alliance (DRA), lokale autoriteiten en organisaties uit de gemeenschap. In zeer zware omstandigheden hebben we levensreddende noodhulp kunnen verlenen. We hebben 800 kwetsbare huishoudens die door droogte en conflict zijn getroffen geholpen met cashhulp. Na ontvangst hebben we onderzocht wat de mensen met het geld deden; het merendeel gebruikte het geld om voedsel te kopen. Daarnaast hebben we waterpunten voorzien van een duurzaam, goedkoop en betrouwbaar solar system om water op te pompen en om blijvend verschil te maken hebben we de lokale bevolking getraind in het onderhoud van de systemen.

Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan

Wat is er aan de hand?
Afghanistan is een van de meest gevaarlijke crisislanden ter wereld. In de oostelijke provincies Nangarhar en Laghman verblijven veel ontheemden en vluchtelingen die zijn teruggekeerd uit Pakistan. Ruim 9900 ongedocumenteerde Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn in de eerste drie maanden van 2017 teruggekeerd naar hun thuisland, in veel gevallen gedwongen. De Pakistaanse regering heeft besloten dat alle Afghaanse vluchtelingen uit het land moeten vertrekken, ondanks het feit dat Afghanistan niet veilig is om naar terug te keren. Door de continue toename van geweld zijn er in 2017 nog honderdduizenden Afghanen binnen eigen land op de vlucht geslagen. In 2017 is het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft in Afghanistan gestegen tot 9,3 miljoen.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
In een moeizame, steeds verslechterende veiligheidscontext is Stichting Vluchteling samen met whet IRC erin geslaagd ruim 16.000 kwetsbare Afghaanse burgers van acute humanitaire hulp te voorzien in de Nangarhar en Laghman provincies in Oost-Afghanistan. Dit ware voornamelijk ontheemden en recent teruggekeerde Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. We hebben eerste noodhulp gegeven aan nieuwe ontheemden in de vorm van cashhulp voor bijvoorbeeld huisvesting. Ook hebben we tenten uitgedeeld aan niet-gedocumenteerde en overhaast teruggekeerde Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan die geen adequate huisvesting hadden. Bovendien hebben we mensen in Nangarhar kunnen voorzien van schoon drinkwater door middel van de bouw van waterleidingsystemen, aangesloten op diepe waterputten die worden aangedreven met zonnepanelen.

Noodhulp voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in Bidibidi

Wat is er aan de hand?
Sinds de gewelddadigheden die juli 2016 oplaaiden in de hoofdstad van Zuid-Soedan, Juba, zijn honderdduizenden Zuid-Soedanezen naar buurland Oeganda gevlucht. Ongeveer 86% van deze vluchtelingen is vrouw of kind, ook omdat veel mannen gedwongen worden zich aan te sluiten bij gewapende groepen. In december 2016 kwamen er zo’n 2.500 vluchtelingen per dag naar Bidibidi. Door de grote toestroom van Zuid-Soedanese vluchtelingen is Bidibidi in Oeganda in korte tijd het grootste vluchtelingenkamp ter wereld geworden. Terwijl de hulpbudgetten afnemen en de hulpvraag onvoldoende is gefinancierd, blijven de noden hoog, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, bescherming en het tegengaan van seksueel geweld in deze vluchtelingenkampen. Er is behoefte aan meer gezondheidswerkers, trainingen voor personeel en extra medische apparatuur.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Stichting Vluchteling was samen met haar partner het IRC als één van de eerste organisaties ter plaatse in Bidibidi om hulp te bieden aan de duizenden vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Met dit project heeft Stichting Vluchteling basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg geboden, via vijf tijdelijke gezondheidscentra en twee mobiele medische teams. Met deze mobiele teams hebben we plekken bereikt waar geen medische voorzieningen zijn. Daarnaast hebben we vier tijdelijke informatie- en ondersteuningscentra opgericht waar mensen terecht konden met vragen en klachten en voorlichting kregen over veiligheidszaken.

Noodhulp voor recente ontheemden uit Mosul

Wat is er aan de hand?
Negen maanden lang duurde het tegenoffensief van de Iraakse regering op Mosul, Irak. Op 9 juli 2017 werd de herovering van Mosul op IS officieel aangekondigd door de Irakese regering. De eerste ontheemden begonnen in de zomer van 2017 terug te keren, maar de omvang van de verwoesting, de gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen en werkgelegenheid, en de aanwezigheid van mijnen en explosieven maakten de terugkeer niet eenvoudig. Humanitaire noden voor ontheemden en achtergebleven lokale bewoners bleven dan ook zeer hoog: velen hadden onvoldoende geld en reserves om in deze periode te overleven, vrouwen en kinderen werden vaak niet beschermd en, omdat veel mensen hun identiteitspapieren waren verloren, hadden ze geen toegang tot hulp en liepen het risico uitgebuit en opgesloten te worden.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Met steun uit het noodhulpfonds heeft het IRC hulp kunnen verlenen aan mensen die recent Mosul waren ontvlucht. De meest kwetsbare ontheemde gezinnen hebben eenmalig 400 dollar ontvangen, zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien bijvoorbeeld met de aankoop van voedsel. Daarnaast is een veilige plek opgezet voor kinderen in een kamp, waar ze niet alleen leerden lezen en schrijven, maar ook leerden omgaan met hun negatieve ervaringen vanwege conflict en armoede.Ook zijn speciale mobiele teams opgezet die mensen helpen die hun identiteitspapieren zijn verloren en juridische hulp bieden, omdat het zonder papieren moeilijk is om hulp te krijgen. Andere mobiele teams richten zich juist op gevluchte >vrouwen en meisjes en zorgen ervoor dat slachtoffers van seksueel geweld de juiste hulp krijgen.

Dé video’s van 2016

Rohingya crisis

De Rohingya crisis

Nacht van de Vluchteling 2017

Een recordaantal lopers deed mee aan de Nacht van de Vluchteling en we haalden een prachtig bedrag op van 1,6 miljoen euro.

Recapvideo 2017

In 2017 waren we werkzaam in 22 landen, werkte we aan 47 projecten en haalden we met elkaar 27 miljoen euro op.

65,3 miljoen mensen op de vlucht

Het jaar 2016 was een jaar van records. Records om verdrietig van te worden. Nooit eerder waren wereldwijd zoveel mensen op de vlucht: ruim 65 miljoen. Dat is een onthutsend cijfer.

in 22 landen werkzaam

In 2016 besteedde Stichting Vluchteling 16.385.575 euro aan directe hulpverlening. Hiermee werden in totaal bijna 1 miljoen mensen bereikt, verdeeld over 22 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Europa.

21.000.000

2016 was ook een jaar van hoopvolle records. Nooit eerder kwamen zoveel mensen voor ons in actie. Nooit eerder bracht dat zoveel donaties op. We telden eind 2016 157.420 donateurs.

999.000 vluchtelingen

In 2016 besteedde Stichting Vluchteling 16.385.575 euro aan directe hulpverlening. Hiermee werden in totaal bijna 1 miljoen mensen bereikt, verdeeld over 22 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Europa.

NACHT VAN DE VLUCHTELING

De Nacht van de Vluchteling passeert de miljoen euro!

De Nacht van de Vluchteling is hét jaarlijkse fondsenwervende evenement van Stichting Vluchteling. In de nacht van 18 op 19 juni liepen in 2016 2.593 deelnemers een bedrag van 1.053.012 euro bijeen. Ten opzichte van 2015 een groei in inkomsten van 59 procent en een groei in lopers van ruim 65 procent. Daarbij werd het evenement in 2016 ondersteund door NPO Radio2, de Nationale Postcode Loterij en dagblad Metro.

Download het volledige jaarverslag

Download hier het PDF bestand van het jaarverslag.

Download het financiële jaarverslag

Download hier het PDF bestand van het financiële jaarverslag.