Wat is er aan de hand?
Negen maanden lang duurde het tegenoffensief van de Iraakse regering op Mosul, Irak. Op 9 juli 2017 werd de herovering van Mosul op IS officieel aangekondigd door de Irakese regering. De eerste ontheemden begonnen in de zomer van 2017 terug te keren, maar de omvang van de verwoesting, de gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen en werkgelegenheid, en de aanwezigheid van mijnen en explosieven maakten de terugkeer niet eenvoudig. Humanitaire noden voor ontheemden en achtergebleven lokale bewoners bleven dan ook zeer hoog: velen hadden onvoldoende geld en reserves om in deze periode te overleven, vrouwen en kinderen werden vaak niet beschermd en, omdat veel mensen hun identiteitspapieren waren verloren, hadden ze geen toegang tot hulp en liepen het risico uitgebuit en opgesloten te worden.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Met steun uit het noodhulpfonds heeft het IRC hulp kunnen verlenen aan mensen die recent Mosul waren ontvlucht. De meest kwetsbare ontheemde gezinnen hebben eenmalig 400 dollar ontvangen, zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien bijvoorbeeld met de aankoop van voedsel. Daarnaast is een veilige plek opgezet voor kinderen in een kamp, waar ze niet alleen leerden lezen en schrijven, maar ook leerden omgaan met hun negatieve ervaringen vanwege conflict en armoede.Ook zijn speciale mobiele teams opgezet die mensen helpen die hun identiteitspapieren zijn verloren en juridische hulp bieden, omdat het zonder papieren moeilijk is om hulp te krijgen. Andere mobiele teams richten zich juist op gevluchte >vrouwen en meisjes en zorgen ervoor dat slachtoffers van seksueel geweld de juiste hulp krijgen.