Wat is er aan de hand?
Sinds de gewelddadigheden die juli 2016 oplaaiden in de hoofdstad van Zuid-Soedan, Juba, zijn honderdduizenden Zuid-Soedanezen naar buurland Oeganda gevlucht. Ongeveer 86% van deze vluchtelingen is vrouw of kind, ook omdat veel mannen gedwongen worden zich aan te sluiten bij gewapende groepen. In december 2016 kwamen er zo’n 2.500 vluchtelingen per dag naar Bidibidi. Door de grote toestroom van Zuid-Soedanese vluchtelingen is Bidibidi in Oeganda in korte tijd het grootste vluchtelingenkamp ter wereld geworden. Terwijl de hulpbudgetten afnemen en de hulpvraag onvoldoende is gefinancierd, blijven de noden hoog, onder andere op het gebied van gezondheidszorg, bescherming en het tegengaan van seksueel geweld in deze vluchtelingenkampen. Er is behoefte aan meer gezondheidswerkers, trainingen voor personeel en extra medische apparatuur.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Stichting Vluchteling was samen met haar partner het IRC als één van de eerste organisaties ter plaatse in Bidibidi om hulp te bieden aan de duizenden vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Met dit project heeft Stichting Vluchteling basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg geboden, via vijf tijdelijke gezondheidscentra en twee mobiele medische teams. Met deze mobiele teams hebben we plekken bereikt waar geen medische voorzieningen zijn. Daarnaast hebben we vier tijdelijke informatie- en ondersteuningscentra opgericht waar mensen terecht konden met vragen en klachten en voorlichting kregen over veiligheidszaken.