Wat is er aan de hand?
Somalië is een van de meest complexe humanitaire crisisgebieden ter wereld als gevolg van meer dan dertig jaar conflict, politieke problemen en natuurrampen waaronder de huidige droogte. Het voortdurende conflict en slechte omstandigheden die hiervan het gevolg zijn hebben ervoor gezorgd dat meer dan de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig heeft. Ernstige hongersnood dreigt: er is een groot gebrek aan voedsel en water. Met name vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten zijn kwetsbaar.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Stichting Vluchteling vergrootte in 2017 de voedselzekerheid en verbeterde de watervoorzieningen in Hobyo en Jariibin district, waar zo’n 20.000 ontheemden verblijven. Dit project richtte zich onder meer op gezinnen met een groot aantal kinderen jonger dan vijf jaar, families met een vrouw aan het hoofd, ouderen en veehouders die hun vee verloren hebben.Hierbij werd samengewerkt met andere organisaties binnen de Dutch Relief Alliance (DRA), lokale autoriteiten en organisaties uit de gemeenschap. In zeer zware omstandigheden hebben we levensreddende noodhulp kunnen verlenen. We hebben 800 kwetsbare huishoudens die door droogte en conflict zijn getroffen geholpen met cashhulp. Na ontvangst hebben we onderzocht wat de mensen met het geld deden; het merendeel gebruikte het geld om voedsel te kopen. Daarnaast hebben we waterpunten voorzien van een duurzaam, goedkoop en betrouwbaar solar system om water op te pompen en om blijvend verschil te maken hebben we de lokale bevolking getraind in het onderhoud van de systemen.