Wat is er aan de hand?
Venezuela is in de greep van een diepe economische crisis, die steeds verder is geëscaleerd. Het grote tekort aan voedsel, medicijnen en medische zorg in combinatie met hyperinflatie drijft grote aantallen Venezolanen in wanhoop naar de buurlanden. De regering van Maduro staat onder grote nationale en internationale druk om de macht over te dragen. Op 23 januari 2019 heeft parlementsvoorzitter Guaidó zichzelf tot interim president uitgeroepen en het leger gevraagd zich geweldloos achter hem te scharen. Inmiddels is het aantal Venezolaanse vluchtelingen in

Colombia op ruim 1,1 miljoen uitgekomen, een aantal dat in 2019 zou kunnen doorstijgen tot 1,8 of 1,9 miljoen. Het totale aantal gevluchte Venezolanen in geheel Zuid-Amerika is boven de 3 miljoen uitgekomen. Er zijn grote noden op het gebied van voedselzekerheid, gezondheidszorg, bescherming en onderdak waarbij de kwetsbare positie van Venezolanen, die veelal zonder goede papieren lopend hun weg trachten te vinden naar een beter bestaan elders in Colombia aandacht verdient. Onder deze groep ‘caminantes’ (‘lopers’) gaat de aandacht vooral uit naar Venezolaanse vrouwen en kinderen.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
Stichting Vluchteling en IRC zijn alert op de verbetering van humanitaire toegang in Venezuela, die mogelijk kan intreden als de regering Maduro afstand doet van de macht.