Wat is er aan de hand?
Afghanistan is een van de meest gevaarlijke crisislanden ter wereld. In de oostelijke provincies Nangarhar en Laghman verblijven veel ontheemden en vluchtelingen die zijn teruggekeerd uit Pakistan. Ruim 9900 ongedocumenteerde Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen zijn in de eerste drie maanden van 2017 teruggekeerd naar hun thuisland, in veel gevallen gedwongen. De Pakistaanse regering heeft besloten dat alle Afghaanse vluchtelingen uit het land moeten vertrekken, ondanks het feit dat Afghanistan niet veilig is om naar terug te keren. Door de continue toename van geweld zijn er in 2017 nog honderdduizenden Afghanen binnen eigen land op de vlucht geslagen. In 2017 is het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft in Afghanistan gestegen tot 9,3 miljoen.

Hoe heeft Stichting Vluchteling geholpen?
In een moeizame, steeds verslechterende veiligheidscontext is Stichting Vluchteling samen met whet IRC erin geslaagd ruim 16.000 kwetsbare Afghaanse burgers van acute humanitaire hulp te voorzien in de Nangarhar en Laghman provincies in Oost-Afghanistan. Dit ware voornamelijk ontheemden en recent teruggekeerde Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan. We hebben eerste noodhulp gegeven aan nieuwe ontheemden in de vorm van cashhulp voor bijvoorbeeld huisvesting. Ook hebben we tenten uitgedeeld aan niet-gedocumenteerde en overhaast teruggekeerde Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan die geen adequate huisvesting hadden. Bovendien hebben we mensen in Nangarhar kunnen voorzien van schoon drinkwater door middel van de bouw van waterleidingsystemen, aangesloten op diepe waterputten die worden aangedreven met zonnepanelen.